Ebertin

 

Neptun ke Slunci :
 plus - vnímavost pro všechny dojmy, inspirace, schopnost oduševnění, náchylnost k mystice, i ke zvnitřnění, podnět k duchovní tvorbě, duchovní zážitky, duševní mír, duševní příbuzenstvo;
 minus - ovlivnitelnost, negativní bytost, náchylnost k omamným jedům, tělesná slabost a nakažlivé choroby, nedostatek průbojnosti, zamotanost, myšlenkový život, těžké sny, sebeklam, poškození, podkopávání spojení, opatrnost při užívání nějakých léků, obsahujících jed, z kterých je třeba brát jen nejmenších dávek.

Neptun k Luně :
 plus - senzitivita, schopnost vciťovat se, vnitřní nazírání daleko jdoucí přání, čilý život ve snách, touhy do dálky, daleké cesty, plánovat změny, duševní vztahy k ženám;
 minus - něco zamýšlet, zklamání, nezadržitelnost, být nepochopený, nebezpečí skrze okultní experimenty, zklamání v přátelském nebo manželském vztahu, výstřednosti, zhýralost, nebezpečí nákazy, nepříjemnosti na veřejnosti nebo v povolání, duševní trápení.

Neptun k Merkurovi :
 plus - síla představivosti, bohatý svět představ, intuitivní myšlení, pochopení nejjemnějších a nejhlubších souvislostí, duchovní tvorba, podněcující výměna myšlenek, známost se stejně smýšlejícími přáteli, daleké cesty;
 minus - chybné myšlení, chybné úsudky, zamotané představy, nervová citlivost, fantazírování, neupřímnost, náchylnost ke klamu, falešnosti, nekontrolovaný citový život, nervové choroby, podkopávání dobré pověsti, nebezpečí podvodu, opatrnost se smlouvami a písemnostmi.

Neptun k Venuši :
 plus - jemnocit v milostném životě, ovlivnitelnost, smysl pro krásu a umění, dobrý vkus, vroucí poměr k milovaným osobám, podnět k umělecké činnosti, pěkné cesty, zájem o lyriku a romantiku;
 minus - chybné milostné cítění, nevkusnost, svedení z cesty, erotické zmýlení, staré zvyklosti, nebezpečí nákazy, choroba skrze zhýralost, zklamání v lásce, odříkání se, žárlivost.

Neptun k Marsu :
 plus - splnit přání a chtít uskutečňovat plány, nutkání do dálky, chuť do cestování, duchovní poznání, dostávat podněty a dávat tyto podněty, dostávat dobré rady, přitom ale nechybí ani zklamání, nebo dotyčný pád, pouští do neskutečných oblastí a nevšímá si praktického;
 minus - chtění bez konce, nemožnost rozvinout nějakou silu, zneužití energie, náchylnost k omamným jedům, náladovost, dráždivost, tělesná slabost a nakažlivost na choroby, zklamání, úklady, nepříjemné záležitosti, kriminální příhody, iniciativa a tvořivá síla jsou ochromeny.

Neptun k Jupiteru :
 plus - radost z úspěchu, důvěra v budoucnost, vysoké ideály, duševně-duchovní spojení, sociální pochopení, velkorysost, šťastná náchylnost a daleké cesty, uznání a úspěchy, známost s vysoce stojícími osobnostmi, zároveň i zisk a výhody bez vlastního úsilí;
 minus - chybná naděje, náchylnost k protiprávním činům, chybná spekulace, svázání, nezadržitelnost, ztráty, nevýhody skrze politické záležitosti, poškození dobré pověsti, podkopávání skrze úklady a pomluvy, duševní utlačující právní situace. Peněžní poškození skrze podvodníků, švindléřů, hochštaplerů.

Neptun k Saturnu :
 plus - sbírání zkušeností, prohloubení skrze usilovnou činnost a vytrvalost, metodicky pracovat;
 minus - trápení, odříkání se, být v rozpoložení, cítit se nejistě, překonávat rozleptávající stavy, náchylnost k chorobám, obzvláště k nervovým neduhům, příčina leží v tom duševním stavu, těžkosti, zábrany, rozluky, smutek.

Neptun k Uranovi :
 plus - zájem o duchovní problémy, nové ideje, názory, svérázné duševní stavy, vnuknutí, rozšíření obzoru, cesty, vztahy k zahraničí, obratníky života, vztahy k okultismu;
 minus - ovlivnitelnost, nedostatek odolnosti a životní síly, zamotané duševní stavy, svérázné náchylnosti, konat nevědomky, těžké poměry, tajné útoky, podkopávání cti a váženosti, chaotické poměry, choroba skrze nákazu nebo otravu, těžké ztráty, katastrofy. Tyto poslední účinky vyplývají jen tehdy, když poukazuje na to ještě jiná konstelace.

Neptun k Neptunovi :
 plus - duševní vývojová perioda, duchovní poznatky, cesty;
 minus - konjunkce není možná: životní obrat, životní krize na základě zklamání nebo choroby.

Neptun k Plutovi :
 plus - zajímat se o neobyčejné problémy, uduchovnění, daleko jdoucí vztahy, daleké cesty;
 minus - svérázné duševní vztahy, být posedlý fantastickými ideami, hroucení idejí, sebetrýznění, těžké ztráty, svérázné choroby.

Neptun k Měsíčnímu uzlu :
 plus - mnoho očekávat od nějakého spojení, připojit se k nějaké svérázné, nebo mystické společnosti;
 minus - dělat si chybné představy o nějakém spojení nebo o nějaké společnosti, být zklamaný, nebo zklamat jiné, zažít společné zklamání, nedostatek smyslu pro společenství, utrpět škody pro příslušnost k nějaké společnosti.

Neptun k Ascendentu :
 plus - nechat se ovlivňovat okolím, pouštět se do svérázných spojení, být duchovně spojený s jinými, oddávat se iluzím;
 minus - duševní utlačování, skrze jiné lidi, zklamání skrze jiných, zneužití důvěry, úkladnost, mít co činit s podvodníky nebo s pomlouvači, choroba skrze duševní trápení.

Neptun k Medium Coeli :
 plus - oddávat se svérázným cílům, přetvařovat se, hrát divadlo, mnoho idejí a plánů bez uskutečnění;
 minus - následovat falešné ideje, klamat se, chybné kroky, ztráty, nevýhody v povolání, skrze falešných přátel a podvody, ztráty.