Candlish

Sklony naznačené harmonickými aspekty:

 • Slunce - Měsíc: soulad mezi vědomím a podvědomím, úspěch, štěstí, ctižádost, veřejné uznání, šťastné okolnosti.
 • Slunce - Merkur: silný intelekt (ovlivněno znamením ve kterém se nachází), zájem o literaturu nebo matematiku, dobrá paměť a představivost.
 • Slunce - Venuše: milující, něžný, šťastný, láska k příjemným věcem, umělecké sklony.
 • Slunce - Mars: vitalita, zdraví, řídící schopnosti, odvaha, iniciativa.
 • Slunce - Jupiter: morálka, čest, charitativnost, šlechetnost, soucit, obřadnost, bodrá povaha.
 • Slunce - Saturn: opatrnost, poctivost, věrnost, trpělivost, vytrvalost, vážnost (opravdovost).
 • Slunce - Uran: nadání, originalita, individualismus, nezávislý názor a charakter, okultismus.
 • Slunce - Neptun: duchovnost, muzikálnost, smyslovost, štěstí, půvab, intuice.
 • Slunce - Pluto: dynamický, periodické transformace, vnímavý (chápavý, citlivý).

 

Sklony vyvolávané disharmonickými aspekty:

 • Slunce - Měsíc: psychologické napětí a konflikty.
 • Slunce - Merkur: nemůže nastat disharmonický aspekt.
 • Slunce - Venuše: obtíže v lásce, společenské omezení.
 • Slunce - Mars: ukvapenost, prudkost, špatná nálada, nehody, operace, horečky, smyslnost, násilnost, bojovnost.
 • Slunce - Jupiter: výstřednost, náboženské rozpory, spory, zklamání, přehánění, vychloubání se.
 • Slunce - Saturn: sobectví (zištnost), melancholie (skleslost), uzavřenost (zamlklost), překážky, tíha odpovědnosti, lenivost.
 • Slunce - Uran: náhlá neštěstí, výstřednost, nešťastná láska, nervové problémy, ochlazení vztahu.
 • Slunce - Neptun: zrada od druhých, zklamání, smyslnost, nepraktičnost.
 • Slunce - Pluto: vnitřní nebo zevní boje, transformace je žádaná a často trvalá.

 

Konjunkce:

 • Slunce - Měsíc: t.j. Nov - příznivé pro začínání, pro nové podniky.
 • Slunce - Venuše, Jupiter: harmonické (viz harmonické aspekty).
 • Slunce - Mars, Saturn: disharmonické (viz disharmonické aspekty).
 • Slunce - Uran, Neptun: směs dobrých a špatných účinků harmonických a disharmonických aspektů (viz tam).