Ebertin

Slunce ke Slunci:
 plus - harmonický tělesný i duševní vývoj;
 minus - zdravotní rozladění.

Slunce k Luně:
 plus - duševní rovnováha, povznesená nálada, příjemný kontakt, dobrý vztah k druhému pohlaví; u mužů příznivé pro zdraví a milostný život;
 minus - vnitřní nespokojenost, nevyrovnanost, roztržka mezi povinnostmi a zájmy, náchylnost k duševním konfliktům i zdravotní poruchy - převážně u žen.

Slunce k Merkurovi:
 plus - praktické myšlení, jasný rozum, cílevědomost, organizační jednání. Příznivé pro obchodní záležitosti, vyjednávání, korespondenci, krátké cesty, známosti;
 minus - nejasnost, rozptýlenost, nechuť k práci, rozladění na základě dopisu nebo vyjednávání.

Slunce k Venuši:
 plus - milostné cítění, přitažlivost, oblíbenost, cit pro umění, dobré možnosti milostného života, malé úspěchy nebo dary;
 minus - neovládaná milostná náklonnost, disharmonie, vnější zdání převyšuje vnitřní hodnoty, poživačnost, nepotřebné výdaje.

Slunce k Marsu:
 plus - činorodá a tvořivá síla, rozhodnost, bojovnost, pudovost, ctižádostivost, úsilí o moc, možnost úspěchu;
 minus - unáhlenost, podrážděnost, vzdorovitost, impulsívnost, náchylnost k nehodám a k onemocněním, v případě nemoci zvýšená teplota. Přepjaté požadavky, přílišná namáhání.

Slunce k Jupiteru:
 plus - dobré zdraví, úsilí o majetek, o moc, uznání, úspěchy ve vyjednávání na úředních místech, dobročinnost, příjemná družnost, radost, malé dary;
 minus - konflikty prostřednictvím dotíravého a náročného pohovoru, nedbalost, marnotratnost, nepotřebné výlohy, choroby vlivem špatné výživy, konflikty s představenými nebo respektovanými osobnostmi, změny ve smluvených záležitostech.

Slunce k Saturnu:
 plus - pokoj, vytrvalost, prohloubení sebeutvrzení, skromnost, vytrvalost ve tvoření, koncentrace, spojení se staršími lidmi, pomalý postup kupředu;
 minus - slabé zdraví, nucení ke skromnosti a zdrženlivosti, zábrany a těžkosti, náchylnost k pesimismu.

Slunce k Uranovi:
 plus - náchylnost k přeměnám a reformám, nové plány, překvapující návštěvy nebo zprávy, láska ke svobodě, pohyblivost, intuice;
 minus - náhlé překřížení plánů, malé poklesy, náhlé diference, malé nehody nebo zranění, disharmonie v milostném životě.

Slunce k Neptunovi:
 plus - vnímavost na všechny dojmy, dobrá, čilá fantazie, schopnost oduševnění, přilnutí k mystice, zvroucnění, náchylnost k cestám, vciťování se do jiných lidí, málo štěstí v materiálním ohledu;
 minus - ovlivnitelnost, zklamání, plány bez síly pro jejich provedení, přilnavost k užití jedů, sebe klamy, úkladnosti, znepřátelení.

Slunce k Plutovi:
 plus - snažení se o moc, chtít postavit se nad jiné, jiné vést a ovlivňovat, prosazovat se;
 minus - podřizovat se, falešný fanatismus, povýšenost, sebe přeceňování .

Slunce k Měsíčnímu uzlu:
 plus - úsilí o spojení a známosti, společné zážitky s jinými, spolupráce, kamarádství, vztahy k veřejnosti;
 minus - ztížená spolupráce, rušení ve spojeních, rozloučení.

Slunce k Ascendentu:
 plus - dobrý postoj k okolí, obdržíte uznání, vztahy k veřejnosti, potřeba uplatnění;
 minus - disharmonický poměr k okolí, nevýhody skrze starší osoby, odcizení.

Slunce k Medium Coeli:
 plus - cílevědomost, snaživost, ztvárnění osobnosti, poznat své poslání, pozitivní životní zaměření, výhody v povolání;
 minus - nejasné snažení, bez cílevědomost, chybné životní zaměření, nechuť do práce.