Tranzity Slunce:

 

 • Slunce konjunkce, příznivě Slunce

Malé radosti, družnost, malý úspěch v povolání.

 

 • Slunce nepříznivě Slunce

Špatná nálada, tělesná slabost, nečekané výdaje a spory.

 

 • Slunce konjunkce Měsíc

- u muže, milostný zážitek, svěžest, malý úspěch.

- u ženy, slabé poškození zdraví.

 

 • Slunce příznivě Měsíc

Dobrá nálada, návštěvy, malé dary, krátké cesty nebo výlety.

 

 •  Slunce nepříznivě Měsíc

Špatná nálada, nesoulad, lehká nemoc, zlobení se.

 

 • Slunce konjunkce, příznivě Merkur

Dobře se pracuje, korespondence, jednání, malé cesty, nové známosti.

 

 • Slunce nepříznivě Merkur

Nechuť k práci, nepříjemné dopisy, neúspěšná jednání.

 

 • Slunce konjunkce příznivě Venuše

Radost, příjemná společnost, malý úspěch nebo dar, výstřední milostný zážitek, přízeň žen.

 

 •  Slunce nepříznivě Venuše

Nechuť k práci, špatná nálada, špatný následek rozmařilosti nebo rozkoše, výstřednosti erotické.

 

 •  Slunce konjunkce, nepříznivě Mars

Podrážděnost, malé spory, nehody, drobná poranění, horečka, nepředložené řeči, ukvapenost.

 

 •  Slunce příznivě Mars

Tvůrčí síla, podnikavost, malé úspěchy, jež nemají dlouhého trvání. Pozor na ukvapenost!

 

 • Slunce konjunkce, příznivě Jupiter

Radost, dobrá nálada, úspěch, požitek, nová známost, úspěšný styk s úřady.

 

 • Slunce nepříznivě Jupiter

Nesoulad, špatná nálada, sklon k chvástavosti a pýše, nedobré jednání s úřady, podpis nevýhodné smlouvy

 

 • Slunce konjunkce, nepříznivě Saturn

Duševní strasti, špatná nálada, obtíže, lehká nemoc.

 

 •  Slunce příznivě Saturn

Klid, soustředění, vytrvalost, dobré pro styk se staršími lidmi, pro zemědělské a pozemkové záležitosti, malé podniky delšího trvání, podpora staršího člověka.

 

 • Slunce konjunkce Uran

Dle postavení v radixu může být pozitivní (Náhlý úspěch, zpráva, plán, překvapení. Události však nemají dlouhého trvání.) i negativní (Zkřížení plánů, náhlá zpráva, spory, nehoda, nesoulad v lásce, škodlivé seznámení.)

 

 • Slunce nepříznivě Uran

Zkřížení plánů, náhlá zpráva, spory, nehoda, nesoulad v lásce, škodlivé seznámení.

 

 • Slunce příznivě Uran

Náhlý úspěch, zpráva, plán, překvapení. Události však nemají dlouhého trvání.

 

 •  Slunce konjunkce, příznivě Neptun

Duševní harmonie, prohloubení myšlenek, vnitřní mír, krátké cesty, teoretická korespondence neb debata. Pro hmotné věci málo významné.

 

 •  Slunce nepříznivě Neptun

Nepříjemné zážitky, tajné nepřátelství, sebeklam, omyly.

 

 •  Slunce konjunkce, příznivě Pluto

Duševní harmonie, prohloubení myšlenek, vnitřní mír, krátké cesty, teoretická korespondence neb debata. Pro hmotné věci málo významné.

 

 • Slunce nepříznivě Pluto

Nepříjemné zážitky, tajné nepřátelství, sebeklam, omyly.

 

 • Slunce konjunkce, příznivě Ascendent

Dobré zdraví, tvůrčí síla, uskutečnění plánů.

 

 •  Slunce nepříznivě Ascendent

Tělesná slabost, spory v rodině, špatná nálada.

 

 •  Slunce konjunkce, příznivě MC

Úspěch, dobrý poměr k ženě neb matce, podnikavost, radostný zážitek.

 

 • Slunce nepříznivě MC

Neúspěch, nepříjemný zážitek, omrzelost.