Jhampa Shaneman

Konjunkce Slunce

Citlivost a vědomí já jsou ve spojení. Tento aspekt ukazuje, že se člověk narodil za novu. Emoce jsou prožívány intenzivnějším způsobem. Soucit a empatie se mísí s vědomím já. Vnímavé a empatické emoce se rozvinou v pozitivním prostředí a naladění, ale v záporném nastavení se mohou vyskytovat přehnané reakce.

Nov je příznivý den v buddhistickém kalendáři. V tento den mniši a mnišky provádějí obřad vyznání (2x měsíčně). Astrologie v Asii považuje děti narozené v tento den, jako narozené za příznivých vlivů.

 

Kvadratura Slunce

Senzitivita a vědomí sebe jsou ve napěťovém aspektu 90°. Tito jedinci mohou být citliví a nedůtkliví v emočních otázkách a problémech. Soucit je může přemáhat. Mají problém vyjádřit soucit, protože ho cítí příliš silně. Aby se ochránili, mohou se jevit necitelní. Mohou zde být problémy s matkou a dalšími ženami, plus stres se soucitnými lidmi. Měsíční vnímavost se odráží v těchto kontaktech. Tito jedinci mají sklon zareagovat příliš silně při emočních vztazích s druhými.

Pozitivní součástí tohoto aspektu je silný soucit. Není pro ně možné být apatičtí v citlivých problémech. Jejich emoční reakční doba je rychlá a přímá. Dva faktory mohou vytvořit pozitivní vlastnosti: šťastné prostředí a tvořivé a činorodé sebeuvědomění. Tára, ženský Buddha, nebo Avalókitéšvara - Buddha lásky a soucitu, jsou prospěšnou praxí na uvolnění některých z těchto emočních napětí.

 

Opozice Slunce

Senzitivita a vědomí sebe jsou v opozici. Opozice je jako kyvadlo, houpající se tam a zpět. Musíte pozorovat obě planety, abyste pochopili dynamiku, která člověka ovlivňuje. Toto postavení povzbuzuje citlivost a soucit. Osoba je emočně vnímavá.

Problém se může vyskytovat v neschopnosti stanovit hranice mezi sebou a ostatními. Emoční citlivost může vyvolat sílící silný soucit, ale osoba může postrádat schopnost ovládat cítění. Podobně se může vyvinout i sobecký zájem, který je zaměřený na pocity k vyloučení ostatních. Obě situace signalizují potřebu rovnováhy.

Proto být si vědom osobních potřeb a ještě zůstat citlivým k jiným, je rovnováha (harmonie). Tára, ženský Tantrický Buddha, může posílit tento osobní život. Její postavení ukazuje schopnost ovládat silné emoce. Je to den úplňku, příznivý den v buddhistickém kalendáři. Tento den mniši a mnišky dělají obřad vyznání.

 

Sextil a trigon Slunce

Citlivost a vědomí sebe je v dobrém aspektu. Ukazuje to na harmonii mezi emocemi a vědomí sebe. Vyjádření soucitné empatie nastává přívětivým způsobem, bez konfliktu. Jestliže situace vyvolává slzy, tito lidé pláčou; jestliže situace volá po radosti, smějí se. Emoční citlivost žehná vědomí sebe. Dokážou snadno poznat emoční charakter ostatních.

 

The Buddhist Astrology