Candlish

HARMONICKÉ ASPEKTY

 • Merkur - Venuše: Umělecký, poetický, muzikální, laskavý, šťastný.
 • Merkur - Mars: Vtipný, duchaplný, sarkastický, zručný v technických věcech (strojírenství apod.).
 • Merkur - Jupiter: Spravedlivý, filozofický, náboženský; může se proslavit.
 • Merkur - Saturn: Vážné myšlení, hluboké (vědecké) studium, intelektuál.
 • Merkur - Uran: Vynalézavost, znamenité a originální myšlení, schopnost pro okultní studia.
 • Merkur - Neptun: Poetický, idealistický, nadání pro fantastickou a beletristickou literaturu.
 • Merkur - Pluto: Pronikavé pozorování, intenzivní komunikace, charizmatičtí řečníci, také velmi dobří spisovatelé.

 

NEHARMONICKÉ ASPEKTY

 • Merkur - Venuše: Domýšlivý, někdy muzikální, nedostatek vkusu v umění.
 • Merkur - Mars: Impulsivní, příkrý, bouřlivý, sebeprosazování, neurotický, přecitlivělý, sarkastický a ironický, "ostrý" a chytrý.
 • Merkur - Jupiter: Pokrytectví, skepse, špatný úsudek, svárlivost, oslňující lhář.
 • Merkur - Saturn: Trápení, nepřátelství, přílišná vážnost, pesimismus, politické podvody.
 • Merkur - Uran: Neurotický, proměnlivý, výstřední, ale chytrý, intelektuální rebel, úsečná mluva, strohost a příkrost.
 • Merkur - Neptun: Roztěkané myšlení a myšlenky, zamlžená a chaotická mysl, smyslovost - zvláště ve fantazii, nečestnost nebo lhavost, příp. krádež.
 • Merkur - Pluto: Dožadující se, komunikace vyvolává stres, cílená manipulativní činnost.

 

KONJUNKCE

 • Merkur s ostatními planetami: stejné jako konjunkce Slunce s těmito planetami, ale působí hlavně na komunikaci (řeč, písmo a duševní práci).