Kefer

Nepříliš silné, zabarvují jen denní události. K planetě:

 

 • Slunce
  • Konjunkce, příznivě: radost z práce, sklon k jednáním, studiu, cestám, malé obchody.
  • Nepříznivě: nervozita, nechuť k práci, zlé zprávy, nepříjemnosti na cestách. Nepodpisovat smlouvy! Možnost podvodu a okradení!

 

 • Luna
  • Konjunkce, příznivě: láska ke změnám, malé cesty, nová známost, malý úspěch.
  • Nepříznivě: špatná nálada, podrážděnost, nepříjemnost se ženami, omyly, přeřeknutí, pomluvy, nepříznivá korespondence, nervozita, neklid.

 

 • Venuše
  • Konjunkce, příznivě: návštěvy, dary, dobré zprávy, dobrý styk s ženami, umělecké zájmy, výlet, příjemné plány a zábavy, radostná nálada, setkání s milými lidmi, pochvala, nález hledaného předmětu.
  • Nepříznivě: opak, omyly, nepříjemné návštěvy a dopisy, špatná nálada.

 

 • Merkur
  • Konjunkce, příznivě: vhodné pro duševní práci, živá korespondence, malá cesta.
  • Nepříznivě: špatná nálada, okamžitý neúspěch, nevhodné návštěvy a dopisy.

 

 • Mars
  • Příznivě: živost, tvořivost, malé úspěchy. Vliv však je velmi přechodný.
  • Konjunkce, nepříznivě: roztržka, hádka, ztráta, pochybení v práci, neklid, nervóza, dráždivost, sklon k špatnému jednání, pomluvě, podvodu, poškození jinými.

 

 • Jupiter
  • Konjunkce, příznivě: radost z práce, dobrý styk k okolí, dobré známosti a spoje, zisk z korespondence, malý úspěch, styk s nadřízenými a s osobami z vyšší společnosti, příznivé malé cesty.
  • Nepříznivě: špatná nálada, pesimismus, konflikty, obtíže, malé ztráty a nepříjemnosti, neblahý vliv na povahu, schopnost nízkých činů.

 

 • Saturn
  • Konjunkce, příznivě: soustředění, vytrvalost, malý úspěch, dobrý vztah ke starším lidem. Často vliv je neznatelný.
  • Nepříznivě: snížená výkonnost, špatná nálada, hádky se staršími lidmi, nesoulad, uražená ješitnost, sklon k lakotě, sebepřecenění, bolení hlavy, malá nemoc.

 

 • Uran
  • Příznivě: prohloubení poznání, nový zájem, styk ze zvláštními lidmi, rozmluva o zvláštních věcech, tvořivost.
  • Konjunkce, nepříznivě: vzrušení, neúspěch, spor, znepřátelení, nepříjemné dopisy a návštěvy, nervozita, bolest hlavy.

 

 • Neptun, Pluto
  • Příznivě: jemná inspirace, tvořivost, nové plány, sklon k reformám, změnám, malým cestám, známosti s duchovními lidmi, nová přátelství.
  • Konjunkce, nepříznivě: nízké vlivy, omyly, deprese, nervozita, možnost škody, nesoustavné myšlení, neklid, těkavost, poruchy korespondence, cest, telefonu, telegrafu.

 

 • Ascendent
  • Konjunkce, příznivě: uskutečnění plánů, nové spoje a známosti.
  • Nepříznivě: chyby, obtížná jednání, nesoulad.

 

 • Medium coeli
  • Konjunkce, příznivě: úspěch v povolání, touha po nové práci, soulad.
  • Nepříznivě: nechuť k práci, stísněná nálada, zlost, nesoulad.