Ebertin

 

Pluto ke Slunci :
 plus - snaha o moc skrze tělesnou sílu nebo skrze duchovní energii, neobyčejná silná tvořivá síla, velké cílevědění, nadsazenost převzít vedení, uskutečňovat nové ideje;
 minus - nevýhody skrze panovačnost, nebo povýšenost, přijít do nebezpečí života, tělesně trpět, dlouhodobá chronická choroba, poruchy srdce, odluka od muže, zrušení manželského života skrze vyšší moc.

Pluto k Luně :
 plus - bohatý, ale jednostranný citový život, silná duševní dráždivost, bezohledné sledování určitých cílů;
 minus - silné citové výbuchy, např. při žárlivosti, utrápená samolibost, uražená čest atd., duševní otřesy, svérázné onemocnění, rozluka, smutek.

Pluto k Merkurovi :
 plus - chtít veřejně se uznat, resp. domoci uznání, ctižádostivost v povolání, úspěchy jako řečník, reklamní odborník, nepokojné snažení;
 minus - přeceňování sil, nadměrná horlivost, která vede k nervovým poruchám, náchylnost k šlendriánství, krize v povolání.

Pluto k Venuši :
 plus - neobyčejná přitažlivost, vystupňovaná potřeba lásky, silný pudový život, být střelený /bláznivě zamilovaný do partnera/, cítit k nějakému člověku přitažlivost jakoby vnitřními pohnutkami, umělecká síla ztvárnění;
 minus - nadmíru vystupňovaný pudový život, neřestná žádostivost, napětí v milostném životě, nemravnost, manželská nevěra.

Pluto k Marsu :
 plus - vynakládat neobyčejnou sílu, silná sebedůvěra, pracovní zanícení /dělá jako divoký/, ctižádostivost, dosáhnout velkých úspěchů;
 minus - postupovat brutálně, bezohledně vůči jiným, musit strpět násilné činy, těžká poranění, nehody se zdlouhavými účinky.

Pluto k Jupiteru :
 plus - snaha o rozvinutí moci na duchovní nebo hmotné úrovni vést masy, vykonávat reformy na sociální nebo náboženské úrovni, skvělé organizační nadání, docílit velký úspěch, dospět k bohatství;
 minus - sledovat fanatické cíle, chtít vykořisťovat jiné, marnotratnost, přít se o vše, konflikt se státní mocí, uvěznění.

Pluto k Saturnu :
 plus - přebíhat skrze houževnatost, neúnavnost a vytrvalost, sebedisciplína, odříkání, být účastným na masových výkonech, mlčet a konat;
 minus - přísnost, násilnost, fanatická chtivost, rozbíjení, trpět pod zatvrzením srdce nebo pod brutalitou, být připraveným na úspěch z těžké práce. V některých případech i vražda nebo smrtelný případ.

Pluto k Uranovi :
 plus - neúnavná práce, pod obrovským namáháním, mnoho docílit podnikat obnovy nebo přemísťování, budovat na novo, dosáhnout nových životních podmínek;
 minus - násilnosti, podráždění, převratné jednání, být postaveni před buď a nebo, těžká rozhodnutí, náhlá životní krize, náhlá rozluka, smuteční případ.

Pluto k Neptunovi :
 plus - zjemnělý duševní život, vysoká senzitivita, čilá fantazie, jít za iluzemi, neobyčejné zážitky, náchylnost k tomu nadsmyslovému, zduchovnění;
 minus - nejasnost v duševním životě, svérázné stavy, následovat fantastické ideje, zklamat se v těchto, nutkání k požitkovým jedům, posedlost, těžká ztráta, nebezpečí skrze přírodní násilí.

Pluto k Plutovi :
 plus - ;
 minus - .

Pluto k Měsíčnímu uzlu :
 plus - spojení mají velký vliv na osud, být spojený s mnohými lidmi a mít společné zážitky, masové shromáždění;
 minus - společný tragický osud s jinými lidmi, rozluka skrze vyšší násilí, smutek.

Pluto k Ascendentu :
 plus - chtít ovládat své okolí, bezpodmínečně se prosazovat, být postavený do neobyčejného okolí, neobyčejné známosti nebo vztahy;
 minus - rozpory, osudový význam, nehoda, poranění, rozluka, násilná změna pobytu, věznění.

Pluto k Medium Coeli :
 plus - nutkání uplatnit se, síla prosazování, cítit se povolaný jako organizátor nebo vůdce, docílit uznání, chtít si sám ztvárnit budoucí život, dosáhnout mocenské postavení;
 minus - krkolomná odvaha, bezuzdnost, zneužití moci, uvolnění nebo sám zažít odpor a pomstychtivost, krize v povolání, pád z výšky.