Kefer

 

Venuše konjunkce, příznivě Slunce

Radost, příjemný dopis, družnost, návštěva, dobrý poměr mezi milenci, dar, umělecký zážitek, prožitek, sklon k marnotratnosti.

 

Venuše nepříznivě Slunce

Nechuť k práci, špatná nálada, porucha zdraví, neuspokojená přání.

 

 

Venuše konjunkce, příznivě Měsíc

Spokojenost, klid, radostné milostné události, družnost, návštěvy a přízeň žen.

 

Venuše nepříznivě Měsíc

Špatná nálada, nezdar, hádka se ženami, přílišný sklon k prožitku.

 

 

Venuše konjunkce, příznivě Merkur

Klidná nálada, setkání s milými lidmi, nalezení hledaného předmětu, pochvala, dar, krátká cesta, styk s vědci a umělci.

 

Venuše nepříznivě Merkur

Špatná nálada, nechuť k myšlení, nezdar ve společenském životě, nepříjemné návštěvy, zlé zprávy, nepříjemnosti na cestách.

 

 

Venuše příznivě Mars

Požadavek lásky, touha po požitku, shledání, družnost, peněžní úspěch, ale nevytrvá.

 

Venuše konjunkce, nepříznivě Mars

Neshody v lásce a se ženami, sklony k požitkům, pití, svedení, nevolnost.

 

 

Venuše konjunkce, příznivě Jupiter

Pozvání k zábavám, společenským událostem, družnost, návštěvy, dary, štěstí úspěch, uznání, dobré zdraví, účast na radovánkách.

 

Venuše nepříznivě Jupiter

Odcizení, diference, právní konflikt, sklony k omylům, marnotratnost, ztráty.

 

 

Venuše příznivě Saturn

Sebeovládání, mravnost, klid, pořádek, šetrnost, dobré styky se staršími lidmi, zisk ze zemědělství, staveb, realit.

 

Venuše nepříznivě, konjunkce Saturn

Špatná nálada, spor s otcem či staršími lidmi, urážky, nepříjemnosti zklamání, sklony k nečestným skutkům, nevolnost.

 

 

Venuše příznivě Uran

Překvapení, náhlá návštěva, nečekaný dar. Nepříliš dobré.

 

Venuše nepříznivě, konjunkce Uran

Smyslnost, podrážděnost, odcizení, spory, utrpení v lásce, nepříjemnosti.

 

 

Venuše příznivě Neptun nebo Pluto

Schopnost estetického vnímání, nadšení platonismus, styky se staršími lidmi, zisk ze zemědělství, staveb, realit.

 

Venuše nepříznivě Neptun nebo Pluto

Duševní utrpení, zklamání, pohlavní výstřednosti, smyslnost, svedení, možnost nákazy, nevolnost.

 

 

 

Venuše konjunkce, příznivě Ascendent

Láska, známost, srdečná společnost.

 

Venuše nepříznivě Ascendent

Nespokojenost, pocit osamění.

 

Venuše konjunkce, příznivě MC

Malý úspěch v povolání, lásce, milá společnost.

 

Venuše nepříznivě

Hádky s přáteli, zlost v povolání.