Sládeček

Černá luna ve znameních

Lilith – Černá Luna v jednotlivých znameních

Vladimír Sládeček

 

Skopec

Zde přejímá Lilith spontánnost a impulsivitu tohoto znamení. Je aktivní a nesnadno se kontroluje a ovládá. Snaha a touha něco ideálního dobýt a vytvořit. Intuitivní vědění, jak něco nového přivést k životu. Nahradit něco starého něčím novým, prolomení nebo překonání starých norem, schopnost vlastního vývoje a jednání. Dává tvůrčí impuls. Autonomie víry a ideálu je silná. Skutečnost myslet a tvořit vlastním způsobem. Svou odvahu tito lidé prokazují nejvíce v některé oblasti, která je pro ně důležitá. Zdraví: zranění hlavy, operace mozku, pořezání v obličeji, jizvy, stopy násilí.

 

Býk

Smyslné vědění, chudoba nebo chtivost bez hranic. Zde Lilith zdůrazňuje vztah k zemi, přírodě, rostlinám, bylinám. Ukazuje, jak se povšechně zachází s penězi a hmotou, především však s tělem a erotikou. Informuje nás, jak jsme schopni vnímat a vychutnávat krásu. Zde se Lilith zabývá především zcela přirozenou, smyslnou, „pozemskou“ krásou. Méně již však s umělecky zjemnělou krásou. Svou moudrost nalézá v přírodě. Je zde sklon vlastnit mnoho věcí, což při poškození může vést až ke sběratelské vášni. Zde může se snadno probudit sklon k požitku, k pohodlnosti. Zdraví: poranění krku, řezání průdušnice, operace hrdla, nosu, uší, krku, hluchota.

 

Blíženci

Na počátku bylo slovo. Dvojitost a stín. Blíženci jsou nejpohyblivějším znamením zvířetníku. Žije ve světě myšlenek, které jsou zcela svobodné, podléhají stálému procesu změn. Lilith v tomto znamení činí toto vše ještě intenzivněji a tito lidé jsou prakticky neuchopitelní. Touha po vědění, informacích. Mnohdy ovládá umění od bezvýznamných zpráv až po spisovatelství a předávání moudrosti. Lilith zde nic nebere vážně, protože se domnívá, že vše je možné změnit, jen když je k tomu odpovídající myšlení. Má sklon informace měnit a ve změněné formě je posílat dále. Nerad se váže na jedno místo, snadno navazuje kontakty, převážně s lidmi nekonformními, neobvyklými. Při špatných aspektech může sbírat i spoustu nepotřebných a zbytečných informací a má sklony i k jiným zbytečným a někdy až obtěžujícím projevům, jako je například „žvanění“ .. mnohdy o ničem a po 10 minutách si není schopen vzpomenout, o čem vlastně mluvil. Lilith v Blížencích je často známkou pedagogických schopností a nejčastěji se s těmito lidmi můžeme setkat v médiích. Výrazná schopnost vyjadřování dává talent říct správnou myšlenku ve správný čas. Zdraví: zásahy do horních končetin nebo plic, zranění nebo pořezání prstů, paží, rukou, ramen, astma, koktavost, udušení se.

 

Rak

Na druhé straně matky. Noční fantazie, proti svému původu.

Ve znamení Raka se zabýváme tím, co nás chrání, živí, s vlastí a s naším původem. A právě v těchto oblastech si zde Lilith nárokuje svobodu autonomie. Zde se setkáváme s odklonem od tradic, předků, domova, vlasti, rodiny. Mytologicky pracuje Lilith proti matce a je nutno matky a děti před Lilith chránit. Zde však se mnohem více jedná o osvobození ženy od tradičního: „Děti, kuchyň, kostel“. Zde se uvolňuje síla ženy a spojuje se opět s tvořivou mocí „Matky Země“. Nacházíme zde mnohé, které usilují o osvobození matek, žen. Lilith v Raku nebo ve 4. domě může naznačovat také jasné intuitivní cítění a spojení s vlastními emocionálními zdroji. Na druhé straně se zde však může projevovat nedůvěra k vlastním citům a vlastní intuici. Mohou svádět city jiných a pak je člověk může vydávat za vlastní. Dále je zde zájem o kulturu předků, o kořeny, které nás spojují se společensko – kulturní minulostí. Dobře se cítí na místech, kde se kdysi uctívali bohové, na kultovních místech, u posvátných pramenů, ale i ve vlastním domově. Lilith v Raku také naznačuje těžké dětství. Zdraví: Operace prsou, žaludku, alergie, odpírání mléka, hubenost/ žravost, alkoholismus, spavost.

 

Lev

Život jako hra. Pýcha, přehnaná osobní hrdost.

Zde se jedná o představy ideálu osoby a o její vlastní hodnotu. Moudrost Lilith v tomto znamení spočívá v intuitivním pochopení různých rolí, které lidé hrají. „Herectví“ může být integrováno do denního života, při čemž přijetím jistých rolí může vzniknout moudrost. Zde vidíme herce, kteří se plně ztotožní se svou rolí a tím získají zkušenost a moudrost. Osobní vyzařování těchto lidí je vesměs dosti úzké ve spojení s jejich světovým názorem, který zastupují. Lilith zde může naznačovat boj jednotlivce proti mnohým, dle hesla „Já proti zbytku světa“ Nacházíme zde erotický základ ovlivňující všechny oblasti. Obvyklým postojem těchto lidí v sexualitě je „Moje sexualita nenáleží partneru, ale jenom mně“. S takovouto zásadou není vždy snadné žít, protože by se měly brát i požadavky partnera. Má – li se svádět osoba, která má Lilith ve Lvu, je nutno jí lichotit, chválit ji a v tomto směru je možno i přehánět, je však nutno ji ukázat, že se hodnotí její lví-královské chování. Je-li možno nabídnout této osobě „jeviště“, je již vyhráno. Svou vnitřní moudrost mohou tito lidé vyvinout humorem, smíchem, hrou, divadlem, vším, co jim osobně činí radost. Zdraví: problémy se zrakem, oslepnutí, operace srdce.

 

Panna

Uvolnění krizí – kriticky, tvořivě

V tomto znamení, kde se pojí ke kritické analýze mentální principy s konkrétními principy země, ukazuje Lilith svůj analytický potenciál. Podporuje zde sklon krize všeho druhu, poznat, pojmenovat a analyzovat, případně podle možností zrušit. Pojí se zde smysl pro kritiku a pochopení podrobností Panny s intuicí a hlubokým věděním Lilith, může rozvinout svou moudrost a povznést se nad analýzu. Mentální proniknutí do „reálných“ problémů vede často k praktickým a především k proveditelným řešením, které se nedají naučit, ale vznikají z vnitřního intuitivního vědění. Lilith v Panně je ideální předpoklad pro povolání léčitele, duchovní léčitele, psychoanalytici, lékaři, ale i pedagogové. Osvědčují se i v zemědělství, především tam, kde se jedná o pěstování, uskladnění nebo zpracování obilí. Zdraví: sklony k pití, zásahy do dolní části těla, operace střev.

 

Váhy

Magický vztah. Požadování nebo odmítání.

V astrologické literatuře je mnoho interpretací znamení Vah, které je tvořivé, dynamické, aktivní. Představuje zrcadlo jak pro jiné, tak i pro sebe sama. Lilith zde dává možnost využití duchovní dynamiky a její tvořivosti. Vyvinout se od emocionality k sebeurčení. Snaha o vyrovnanost může vést až k fanatismu. Lidé s tímto postavením Lilith mohou být vynikajícími poradci v oblasti života. Znají vztahy lidí k mentálnímu i fyzickému světu, dovedou lidem vše vysvětlit. Při špatném ozáření mohou plodit fanatické a falešné duchovní vůdce. Zdraví: břišní vodnatelnost, zánět měchýře, zásahy do oblasti ledvin a močovodu.

 

Štír

Nebezpečí z hlubin. Závrať z propasti.

Lilith ve Štíru se musí ponořit do temných hlubin a je spojována s mocí, násilím a mnohdy naznačuje sebetýrající, masochistické nebo autoagresivní tendence. Mnoho lidí s tímto postavením má zážitky násilného rázu, rodiče je mohli vychovávat bitím nebo jsou obětmi všeobecného společenského násilí. Také velmi často umírají násilnou smrtí, záhadnou, nepřirozenou nebo požíváním drog. Mnohé z těchto lidí láká moc a k jejímu dosažení používají prostředky, překračující jisté meze, což pak přivodí jejich ztroskotání. Vesměs nevidí nebezpečí, které vyplývá z překročení mezí. Je zde hodně lidí závislých na alkoholu, cigaretách, pilulkách. Lilith v tomto znamení také dává magický potenciál, jasnovidnost. Moudrost může vznikat zážitkem smrti a transformace. Tvořivost vzniká ponořením se do hlubin sebe, proměnou, rozluštění tajemství, hledání motivu pro spáchaný zločin. Zdraví: zásahy do oblasti genitálií, ovládnutí sexualitou, ale také odmítáním sexuality, sklon k sebevraždě.

 

Střelec

Ideje, idoly. Závrať z vyrůstání nad sebe sama.

Lilith ve Střelci dává vesměs misionáře různého druhu a typu, vyslance. Zde však nacházíme i lidové idoly, bojovníky za spravedlnost. Lidé zde mohou objevit moudrost při cestování, ve styku s cizí kulturou, případně ji pak nasadit i v léčitelství, kde ji pak dokážou velmi dobře intuitivně nasadit. Mohou vytvářet nové soustavy myšlení, které občas nemusí odpovídat všeobecné společnosti, která je obklopuje. Snadno se mohou stát závislými na nějaké církvi, sektě nebo guru. Zdraví: zásahy do stehen, boků, žlučníku, ischias, překážky v pohybu, úraz, který je na újmu motorice.

 

Kozoroh

Síla utváření. Pochyby o vědění, odmítání a osamocení.

Lilith zde dává politické nebo společenské nasazení, zabývání se vládou, mocí, mistrovstvím, pravidly, přezkušováním stávající zákonitosti. Zřejmý bývá odpor vůči stávajícím pravidlům. Snaha o sestavení nových norem a jejich prosazení. Je zde hodně politiků, kteří hrají významnou roli. Nasazují si metu vysoko a pak se obávají selhání a týrá je pocit méněcennosti. Mnohdy se přidržují partnera, který jim pomáhá překonávat deprese. Lilith zde rozvíjí svou moudrost dokonalostí. Lidé s tímto postavením Lilith nalézají svou vnitřní pravdu a autonomii pozorováním a integrováním, překonáváním jistých společenských struktur. Je zde nepřekonatelná organizační schopnost, znalost soustavy a nalezení vhodné metody. Lilith v Kozorohu miluje skalnaté oblasti, staré stromy. Zdraví: operace kolen, kožní alergie, závratě, pocit strachu a přitahováni prázdnotou, deprese, která „zkamení“, úrazy s následkem pro celý skelet.

 

Vodnář

Cestující prostorem a časem. Opojení svobodou

Lilith zde zdůrazňuje podstatné principy Vodnáře – svobodu a autonomii. To snadno způsobuje nesnáze v životě, protože se zde lidé vyhýbají pevným – trvalým spojením, usazením se. Jejich moudrost a tvořivost se dotýká kosmických vztahů. Zabývají se vědou budoucnosti, zvláštními idejemi, nadsmyslnými oblastmi, spirituálními systémy, psychologií a parapsychologií, okultismem, astrologií. V pozemské oblasti je nacházíme v oblasti techniky, piloti, programátoři. Zdraví: operace nebo úraz páteře, v kotníku, oblasti žil a tepen.

 

Ryby

Obrazy z jiného světa. Prorocké vize nebo zánik.

Zde Lilith dává možnost pocitu spojení se vším, ba s nejhlubšími proudy vlastní a kosmické duše. Má rád hudbu, poezii a sny. Cítí tajemné vztahy a spojení všeho se vším. Můžeme zde nalézt vědmy, ženy, které znají přírodní moudrost, ale také hodně porodních babiček. Při špatné aspektaci je snadné podlehnutí různým pochybným mystickým systémům, které by měly přinést tajemné schopnosti nebo uzdravení. Může zde však být i vztah k bádání v oblastech, které mohou přinést nebezpečné nebo smrtelné vynálezy. Lilith v Rybách ukazuje na lidi, kteří jednají méně analyticky a rozumově, ale více přijímají vibrace kolektivu. Zdraví: těžký porod, operace chodidel, zmrzačené nebo odňaté chodidlo. Strach z vody, ztráta vědomí, drogy, alkohol, utonutí, pomatenost nebo nadšení pro pomatenost.

 

ZDROJ