Ebertin

 

Uran ke Slunci :
 plus - originalita, daleký rozhled, organisační snažení, náchylnost k náhlým přemístěním, změny a cesty, zlepšení životní situace, uzdravení skrze léčebné metody, náhlé zdravení náhlé uznání, získané přízně v povolání u žen často i náhlé spojení s nějakým mužem;
 minus - náhlé nutkání k přemístění, nebo i nutění, krizové jevy, náhlá náchylnost k nemocem, v případě nemoci možnost operace, podněcující doba, krize v podílnictví nebo v manželství, rozčílení skrze mužské osoby.

Uran k Luně :
 plus - vystupňovaná duševní dráždivost, bohatství plánů, nutkání k přemístění, přeměna, cesty, náhlá známost s ženskými osobami, náhlá milostná spojení, která však jen zřídkakdy jsou dlouho trvající, zvláštní vědecké poznatky, vynálezy;
 minus - náhlé duševní podráždění, vnitřní nepokoj, nervozita, náchylnost k výstřednostem, zmatek citů a myšlenek, neproveditelné ideje, náhlé chybné kroky, rozčílení v lásce nebo v manželství, porody, nebezpečí operace.

Uran k Merkurovi :
 plus - vynalézavý duch, nutkání ke změně prostředí, organizační snažení, dobrá intuice, dobrá schopnost kritiky, nové plány a podněty, vynálezy, duchovní pohyblivost, nová spojení, náhlé cesty, zájem o kosmobiologii;
 minus - roztříštění, nervózní unáhlenost, chyby, náladovost svéhlavost, chybné kroky, překřížení plánů, rozčílení skrze listovní zásilky nebo pomluvy, nervová choroba, v některých případech myšlenky na sebevraždu.

Uran k Venuši :
 plus - silná dráždivost v milostném životě, afektové vystupování a stupňování vjemů a pocitů, náhlá milostná náchylnost /zřídkakdy déle trvající/, nové známosti, nové podněty pro uměleckou tvorbu, smysl pro formu a rytmus, tvořivá činnost, při neovládání milostných dobrodružství sklon k nevěře;
 minus - hltavost v lásce, nechat se pohánět city, vnímavost, náladovost, nervozita skrze potlačované přání, silný pudový život, zmýlení, antipatie skrze přehánění, nebezpečí sexuálního znásilnění.

Uran k Marsu :
 plus - neobyčejná energie, nutkání ke svobodě, k nezávisloti, nechtít se sehnout, technická šikovnost, náchylnost k unáhlenosti;
 minus - neklid, nervozita, svéhlavost, tvrdošíjnost, brutalita, netrpělivost, nebezpečí nehod, poranění nebo operace, škody skrze stroje, oheň, výbuch, rozčilující životní změny, postavení před donucovací prostředky, chyby skrze unáhlenost, co nejvíce vynechat cestování.

Uran k Jupiteru :
 plus - šťastné nápady, vynálezy, snaha o poznání, šťastná ruka při přeměnách, přemísťování organizační záležitosti, výhodná spojení se zvláštními osobami, náhlé uznání nebo úspěchy;
 minus - láska ke svobodě, nutkání k nezávisloti, vzdorovitost nechce hovořit za sebe jinými lidmi, trvání na vlastních zásadách, často jen z opozice, netaktnost, nedostatek přizpůsobivosti, rozpory, manželské konflikty, právní těžkosti, silné duševní těžkosti napětí a podráždění, přicházející náhlým obratem.

Uran k Saturnu :
 plus - vyznat se v každé situaci, mnoho odolnosti, vytrvalost, neúnavnost, úspěšné životní boje, přeměny v povolání, změny místa pobytu;
 minus - mimořádné duševní napětí, nesklonnost, vyzývavé chování, protiřečení, spor, znepřátelení, rozchody, smuteční období, choroby, těžké životní boje, přetvářející zásahy do osudu /uvěznění/.

Uran k Uranovi :
 plus - podnikavost, tvořivá síla, životní obrat po kritických dobách, bohaté plány, náchylnost k reformám a k přeměnám, uzavření a začátek životní periody;
 minus - obtížné životní poměry, za kterými většinou následuje přeměna, nebezpečí katastrof, nervová krize /myšlenky na sebevraždu/.

Uran k Neptunovi :
 plus - svérázné duševní stavy, ovlivnitelnost, vnímavost, vnuknutí, duchovní poznatky, zájmy o náboženství, duchovní a mystické problémy, tužba do dálky, cesty, náchylnost ke zkoumaní okultních věcí;
 minus - vnitřní napětí a nejasnosti, nechávající rozvíjet extrémní cíle, nezadržitelnost, duševní konflikty, nedobré poměry, při nedostatku odolnosti poškození skrze jiné osoby, podkopávání dobré pověsti, choroba /zároveň i nebezpečí otravy/.

Uran k Plutovi :
 plus - neposednost, neúnavnost, boj o novoty a reformy, fanatické snahy o přetvoření, silné cíle-vědomí, tvorba nových životních podmínek;
 minus - životní krize, trpení pod násilnostmi, nebo pod vyšší mocí, těžké ztráty, postavený před buď a nebo, velké rozčílení, být účastný na masových katastrofách.

Uran k Měsíčnímu uzlu :
 plus - společné zážitky s jinými, náhlé známosti a spojení, které mohou mít za následek přetvoření poměrů;
 minus - nečekané příhody ve společenském nebo rodinném životě, velké rozčílení s jinými, společný smutek.

Uran k Ascendentu :
 plus - rychlá reakce na vlivy okolí, náhlé známosti, přetvářet okolí, přestěhovat se;
 minus - rozčilující zážitky s jinými, nebezpečí nehody nebo zranění, náhlé příhody, náhlé ohrožení, smuteční období.

Uran k Medium Coeli :
 plus - průbojnost, dosahování přeměn, změna povolání, rychlé pokroky, změna místa pobytu;
 minus - unáhlenost, epizody, osudový obrat, jití vlastními cestami, proměnlivé životní cíle, pronikavé události.