Launová

1. dům

Osobnost typu Lilith. Fascinující a zneklidňující. Nedostatek v materiální oblasti.

 

2. dům

Kompenzace vnitřní prázdnoty materiálními věcmi. Peníze získané nečistým způsobem.

 

3. dům

Frustrace z nedostatečného vzdělání. Zátěž od sourozenců (kriminálníci, jejich ošetřování ap.).

 

4. dům

Exil. Ztráta rodiny. Původci incestu. Neznámý otec; nejistota původu.

 

5. dům

Bezdětnost; ženská neplodnost. Škody z hráčské vášně. Neprosazení se u umělce. Sexuální náruživost (závislost na sexu na základě dětské zkušenosti).

 

6. dům

Psychosomatické obtíže na základě pracovního přetížení nebo frustrací. Nespokojenost s povinnostmi - pokušení jim uniknout. Povolání spojená s násilím a krutostí.

 

7. dům

Partner(ka) typu Lilith. Neuspokojivé partnerství.

 

8. dům

Vydědění nebo nedočkání se dědictví. Oběti podvodu. Osudová úmrtí (také sebevraždy).

 

9. dům

Ztráta víry. Touha po neuskutečněné cestě.

 

10. dům

Ztráta popularity v důsledku skandálů. Úspěch "pod tlakem" (třeba rodičů).

 

11. dům

Příslušnost k extrémistické straně, zločinecké organizaci nebo satanské sektě. Chybný světonázor. Chybí přátelé na které by se dalo spolehnout. Obtížné začleňování do sociálních skupin.

  

12. dům

Ztráta svobody (vězení, nápravná zařízení, kláštery, internáty).

L.Livaldi Launová