Sládeček

 

Lilith - Černá luna v domech

Vladimír Sládeček

 

 

Lilith, když procitá, přináší sebou vždy něco výrazného, posilujícího pro dům, ve kterém se nalézá, nebo posiluje se i seskupení planet v domě.

 

1.dům – Fascinuje druhé. Vytváří umělce, básníky, myslitele, filosofy, zprostředkovatele, psychology, astrology, mystiky a zženštilé muže, při poškození může dávat sklon k homosexualitě.

 

2.dům – Nevyrovnanost ve finančních záležitostech, snaha získat peníze, ale i jejich zanedbání. Touha po svobodě, jejímž garantem jsou peníze. Nechce být otrokem, závislým na prvcích, které jsou nutné k vydělávání peněz. Při špatné aspektaci se v životě naráží na finanční neúspěch, nesnáze finančního druhu, zkoušky, chtěné i nechtěné oběti. Ztráta dědictví.

 

3.dům – Pravděpodobnost nevlastního sourozence, který při špatné aspektaci předčasně umírá. Zvláštní studium, neobvyklý způsob myšlení. Již v mládí potíže s komunikací, cítí neschopnost přijít do kontaktu s jinými, nebo se vyjádřit. Spisovatelé a žurnalisté mohou s tímto postavením psát takovým způsobem, kdy je jim posléze psaní zakázáno. Možnost nehod a úrazů na kratších cestách.

 

4.dům – Oddělení se od svého původu, ať již se jedná o adoptivní dítě nebo emigranta ze své vlasti, či neznámý původ, odložené dítě, zruinování otce, zásadní změny ke vztahu k rodičům. Necítí se dobře tam, kde žije. Někdy ukazuje na nutný rozchod s rodinou a minulostí, která může být břemenem. Při velmi špatném ozáření – zavraždění matky.

 

5.dům – Nesnáze s oplodněním, obavy z otěhotnění, nežádoucí dítě. Nedostupnost milé osoby. Při poškození potraty, těžký porod, mrtvé narozené dítě, smutek kolem dítěte. Sterilizace. Odložení norem, sklon k homosexualitě.

 

6.dům – Možnost zaměstnání, které je označováno, jako každodenní otroctví. Nesnadné přizpůsobení se podmínkám na pracovišti. Po zdravotní stránce – zde Lilith připomíná skalpel, možnost zdravotních nesnází podle zvířetníkových znamení. Zdravotní problémy, které mohou mít psychosomatický charakter. Sklon k depresím, výbuchům hněvu. Dobře aspektovaná zde dává dobré psychiatry a chirurgy. Při poškození perverzní psychiatři, závislí na drogách, psychopati. Psychopatický zmatek.

 

7.dům – Odklad sňatku, ztráta manžela/ky, vdovství, vdovectví, manželský druh nepřiměřeného chování, jeho mentální poruchy, případně nechuť uzavřít sňatek, špatné obchodní a podnikatelské podmínky partnera – krach. Pomlouvání manžela.

 

8.dům – Sklon k sebevraždě, pokud na to poukazují i jiné prvky v horoskopu, nebo zkušenost s touto věcí ve svém blízkém okolí. Ztráta dědictví, uložených peněz. Poučení ze smrti jiného.

 

9.dům – Odvržení všech omezení, pochyby o všem, co se učí, vyznává dogmata měšťanské morálky. Nenávist k cizincům, avšak fascinace cizinou. Cesta může nabídnout příchod k zasvěcení, k novým názorům.

 

10.dům – Osud, který se vymyká normě. Postavení na vysokých místech, nebo lidé, kteří často mění povolání jako protest proti tomu, které vykonávali. Protest proti společnosti a jejím zákonům. Sebevražedný sociální úspěch.

 

11.dům – Náhlá smrt přítele, radikální ztráta, rozchod, neschopnost komunikace v přátelství. Hledání a nenalézání vhodných přátel nebo snadné zbavování se přátel. Přátelé se mění v nepřátele.

 

12.dům – Ztráta svobody, pobyt v nemocnici, chirurgické zásahy. Usnadněná práce na podvědomí, vhodné pro meditace, vnořování se do nitra, do neviditelného světa, studium esoteriky.

 

ZDROJ