Kefer

Dům I.

Pohyblivý charakter, těkavý, nestálý, milující ženy, mírný, družný, úspěch ve filantropii, oblíbený v nižších vrstvách, ušlechtilý, ale bojácný, mnoho dětí a mnoho dobrých přátel, jasný rozum, citlivost.

Při poškození mnoho chorob, náročnost, zbabělost.

 • V dobrém aspektu k Merkuru: rozum, moudrost.
 • V dobrém aspektu k Venuši: jemnost, láskyplnost, sympatičnost.
 • V dobrém aspektu k Martu: síla charakteru, odvaha, blahovolnost.
 • V dobrém aspektu k Jupiterovi: blahosklonnost, dobrota srdce.
 • V dobrém aspektu k Saturnu: starostlivost, pevnost, svéhlavost, silná vůle, šetrnost, hraničící až s lakotou.
 • V dobrém aspektu k Uranu: výstřednost, rozmary, sklon k stálé změně, výstřední láska k druhému pohlaví, značná smyslnost, mnoho práce, ale nepříliš ukázněné.

 

 • Ve špatném aspektu ke Slunci: nejhorší znamení pro finance, stálá podřízenost.
 • Ve špatném aspektu k Venuši: u ženy potraty.
 • Ve špatném aspektu k Martu: tvrdost, rychlé jednání.
 • Ve špatném aspektu k Saturnu: sobectví, špatný charakter.
 • Ve špatném aspektu k Uranu: mnoho náhlých změn a stěhování.

Vliv znamení zvířetníku:

 • Luna v I.domě a ve Skopci: prostřední postava, kulatý obličej, světle hnědé vlasy, dobře stavěné tělo, šedé oči, zdravá barva obličeje, povaha měnlivá a nejistá, přítel cestování, nestálý, neklidný, rychlý, ukvapený, indiskrétní, změny vášní, skákavé myšlení. V manželství žena ovládne muže.
 • Luna v I.domě a v Býku: dobře stavěné tělo, krátké, silné, zavalité, bledá pleť, hnědé vlasy, šedé oči, povaha mírná, oblíbená, všeobecně vážená, přítel druhého pohlaví, vytrvalý, pilný a pracovitý.
 • Luna v I.domě a v Blížencích: dobře stavěné tělo, dosti vysoké, hnědé vlasy, zdravé vzezření, poněkud přibledlá pleť, příjemná, povídavá osoba, duchaplná, poněkud subtilní, zručná. V životě dosti změn, úspěch jako obchodní zástupce, filolog, astrolog, dobrý řečník, sklon k turistice, při poškození k potulce.
 • Luna v I.domě a v Raku: prostřední postava, bledé vzezření, kulatý obličej, hnědé vlasy, dobře stavěné tělo, masité, jasný vzhled, společensky obratný, laskavý ke všem, vážený a neškodný. Při poškození lenost a drzost.
 • Luna v I.domě a ve Lvu: vysoká postava, dobře stavěná, silné kosti, sangvinický vzhled, hnědé vlasy, široké velké oči, povaha snaživá, vznešená, ctižádostivá, náročná, ukvapená. Při poškození indiskrétnost, změny citů a vášní, impulsivita, neklid, nelogické myšlení.
 • Luna v I.domě a v Panně: střední postava, bledého vzhledu, temně hnědé nebo černé vlasy, povaha pohyblivá se sklonem k toulkám, bohatství myšlenek, přítel separace. Při poškození žvanivý, panovačný, neřestný. Úspěch jako obchodní zástupce, vědec, filolog.
 • Luna v I.domě a ve Vahách: urostlá postava, světle hnědé vlasy, červená pleť, povaha příjemná, zdvořilá, veselá, družná, okolím velmi oblíbená, dobrý rozum, plynná řeč, záliba ve vědě a v cizích jazycích.
 • Luna v I.domě a ve Štíru: postava krátká, masitá, tlustá, tmavý vzhled, hnědé nebo černé vlasy, chorobně založená. Povaha klidná, mírná, smyslná. Při poškození těžkomyslnost, drzost, hloupá pýcha a žárlivost, nakloněná k pošetilostem a špatnosti, oddaná smyslnosti a pití, nestoudnosti, špinavost v řeči i chování.
 • Luna v I.domě a ve Střelci: hezká, souměrná postava, oválný obličej, jasně hnědé vlasy, růžová pleť, šedé oči. Povaha dobrotivá, vznešená, vášnivá, shovívavá, ctižádostivá, snaživá; mnoho změn v životě, sklon k cestám, turistice. Při poškození ukvapenost, indiskrétnost, impulsivnost, neklid, nelogické myšlení.
 • Luna v I.domě a v Kozorohu: nízká postava, chorobný sražený vzhled, úzké tělo a obličej, tmavohnědé, hladké vlasy, slabá kolena. Povaha trpná, těžkomyslná, špatný intelekt, ačkoli ctižádostivý, žárlivost, sklon k nízkým a výstředním činům, povídavost, hloupé pijanství, nestoudnost v chování a v řeči.
 • Luna v I.domě a ve Vodnáři: prostřední postava, dobře stavěná, dosti korpulentní, hnědé vlasy, jasný vzhled, duchaplný, taktní, vynalézavý, činorodý, dobrý rozum, plynná řeč, zvědavost, sklon k vědám, jazykům, astrologii.
 • Luna v I.domě a v Rybách: dosti tlustá postava, bledé vzezření, světle hnědé vlasy, otylost, kulatý obličej. Mnoho změn v životě, sklon k potulce, přítel pohodlí, zábav a druhého pohlaví, laskavý, vážený, při poškození líný, drzý.

 

Dům II.

Dobrý vliv na věci peněžní, přízeň žen, úspěchy v obchodu a lunárními věcmi, dosti fluktuující finance, pomoc přátel a veřejnosti.

 • Dobrá aspektace Slunce, Venuše a Jupitera zvyšuje sílu postavení.
 • Při poškození nestojí peněžní poměry za mnoho, ztráty z přílišné důvěřivosti.
 • Špatný aspekt k Slunci: velké finanční ztráty.
 • Špatný aspekt k Saturnu: velké finanční ztráty.
 • Špatný aspekt k Venuši: ztráty skrze ženy.
 • Bez aspektu: kolísavé příjmy.
 • Postavení ve Štíru a Kozorohu je velmi nepříznivé financím.

 

Dům III.

Optimismus, zodpovědnost, úspěšné krátké cesty, pomoc od bratří a sousedů, zájem o vědu, okultismus, touha po změnách.

 • V Raku, Střelci, Rybách úspěšné cesty na moři a pobyt v cizině.
 • Ve Štíru a Kozorohu úspěšné cesty na moři a pobyt v cizině, ale úspěch je pochybný.
 • Nepříznivě k Slunci ztráty na cestách, možnost železniční katastrofy.
 • Nepříznivě k Saturnu: sobectví, zlý charakter.
 • Aspekt k Uranu: jistá známka cest moderními dopravními prostředky, mnoho práce, ale zmatené, při poškození cesty jsou v posledním okamžiku přerušeny.

 

Dům IV.

Mnoho změn pobytu, nezávislost a čest ve stáří, brzká smrt rodičů a z ní plynoucí změny v mládí, úspěch na venkově a v zemědělství.

 • V dobré aspektaci jistá známka úspěchu a nezávislosti ve stáří.
 • Dobře k Martu: jistá známka úspěchu a nezávislosti ve stáří po namáhavé práci.
 • Při poškození možnost úmrtí některých dětí, mnoho náhlých změn, špatné vztahy k rodičům, ztráty podvodem, krádeží osob zdánlivě důvěryhodných, nesnadná výchova, komplikace ve vlasti a v otcovském domě, nesoulad ve vlastním domově, možnost neštěstí v něm.

 

Dům V.

Mnoho dětí, úspěch v jejich výchově, láska k dětem a mladým lidem, sklon ke hře, ženám, štěstí v lásce, nestálost, zájem o výchovu, zaměstnání ve styku s veřejností, závadné styky.

 • Nepříznivě ke Slunci: ztráty ve spekulacích, zábavách a ve výchově dětí.
 • Nepříznivě k Saturnu: nemocné děti.

 

Dům VI.

Nepříznivý vliv na zdraví, špatní sluhové a podřízení, nemoce v mládí, chudá nebo neznámá matka, mnoho cest, pobyt v cizině, změny pobytu.

 • Je-li Luna dobře aspektovaná, není vliv špatný, vždy však nutno bedlivě pečovati o zdraví.

Vliv zvířetníkového znamení na choroby:

 • Luna v VI.domě a ve Skopci: slabý zrak, oční migréna, nespavost, křeče, nervosa, choroby mozku, pleš, potíže se žaludkem a nervy.
 • Luna v VI.domě a v Býku: záškrt, katar hltanu a hrtanu, onemocnění hlasivek, zánět mandlí a nosní sliznice, bronchitis, nemoci kaménků.
 • Luna v VI.domě a v Blížencích: nebezpečí souchotin, chronických nemocí, vodnatelnost plic, plicní katar, katar průdušek, dušnost, tuberkulosa, křečové žíly, dna, zkažená krev.
 • Luna v VI.domě a v Raku: otylost, kvašení v zažívacím traktu, porušení zažívání, zácpa, choroby žaludku, vodnatelnost, chudokrevnost, padoucnice, nemoci žaludku a nervů.
 • Luna v VI.domě a ve Lvu: choroby srdce, kůže, oběhu krve, mdloby, křeče, bolesti v zádech, krtičnatost, bronchitis, nemoce kaménků.
 • Luna v VI.domě a v Panně: snížená činnost střevní, nádory břišní, břišní tyfus, vodnatelnost plic, choroby žluči, kolika, úplavice, choroby kožní a nervové, nebezpečí souchotin a dlouhých chorob.
 • Luna v VI.domě a ve Vahách: nemoce žaludku a nervů, ledvin, krvavá moč, záněty pohrudnice, houser, bolení hlavy.
 • Luna v VI.domě a ve Štíru: nemoce kaménků, bronchitis, kýla, choroby ústrojů močových a pohlavních, poruchy menstruace.
 • Luna v VI.domě a ve Střelci: nebezpečí souchotin a dlouhých chorob, bolestivost nervu sedacího, zlomeniny kosti kyčelní a stehenní, choroby krevní a nervové.
 • Luna v VI.domě a v Kozorohu: nemoci žaludku a nervů, zánět váčku tíhového, hostec v kolenech, choroby kůže, kopřivka, zácpa, choroby ledvin, u žen bělotok, katar pochvy.
 • Luna v VI.domě a ve Vodnáři: nemoci kaménků, bronchitis, chudokrevnost, mdloby, hysterie, choroby srdce, otoky lýtek, křečové žíly.
 • Luna v VI.domě a v Rybách: nebezpečí souchotin a dlouhých chorob, dna, opuchlé a choulostivé nohy, nákazy, kapavka.

 

Dům VII.

Styk s vyšší společností, vybíravý ve volbě společnosti a manžela, úspěch v manželství, ať již jako partner či tchán, čest v stáří, značný počet dětí, cesty pro manželství, povolání, možný útěk před nepřáteli (zda šťastný či nikoli dle aspektace).

 • Při nočním zrození: zlá manželka či manžel.
 • Příznivě ozářená: brzký sňatek, nejlepší postavení pro věci VII.domu.
 • Při zlém ozáření změny manželství, nevěra, cizoložství.
 • Příznivě k Venuši: veřejná činnost.
 • Příznivě k Martu: dosažení vážnosti ve veřejnosti.
 • Příznivě k Jupiteru: příznivé procesy, veřejné pocty.
 • Příznivě k Saturnu: pracovitý, pečlivý manžel či manželka.
 • Nepříznivě k Martu: zlý výsledek sporů a procesů.
 • Nepříznivě k Saturnu: zlý výsledek sporů a procesů.
 • Nepříznivě k Uranu: mnoho náhlých změn a stěhování, milostné pletky s vdanými osobami a z toho nepříjemné komplikace, cizoložství. Velmi zlá konstelace.

 

Dům VIII.

Odolnost, zodpovědnost, sebevědomí, zájem o umění (hudbu) a sny, sklon k halucinacím, jež mohou mít neblahý vliv na život.

 • Při nočním zrození velmi šťastné postavení. Možnost manželství s vdovou.
 • Při dobrém ozáření: dědictví, zisk, velké věno.
 • Při špatném ozáření: opak, ztráta manželky.
 • Příznivě ozářená Venuší: "láska až za hrob".
 • Dobře k Jupiteru: bohatství, vyznamenání, sláva.

 

Dům IX.

Touha po cestování, fantasie, intuice, vnímavost, zájem o vědu, výstřednost, odvaha, pomoc v manželství, bigotní zbožnost, pobyt v cizině, manželka bývá cizinka nebo ji tam zrozenec pozná. Změny bydliště, cesty po moři, pobyt v cizině .

 • Konjunkce s Marsem: úspěch z dalekých cest, mimo Raka, Štíra a Ryb, kdy nastává nebezpečí ztroskotání lodi a utonutí.
 • Příznivě k Merkuru: lehké chápání, ostrost intelektu, rozum a moudrost.
 • Příznivě k Venuši: úspěšné daleké cesty a kariéra v cizině.
 • Příznivě k Uranu: mnoho práce, ale dosti nelogické.
 • Poškození Luny v Blížencích,Vahách,Vodnáři tvoří nebezpečnou konstelaci pro cesty.
 • Nepříznivě k Venuši: neštěstí na cestách a vodě.
 • Nepříznivě k Saturnu: sobectví, špatný charakter.
 • Nepříznivě k Uranu: zvláštnosti v náboženství, sklon ke změně víry, mnoho cest nepříznivých.

 

Dům X.

Změny v povolání a v životě, četná spojení s veřejností a ženami, soukromý život mnoho znamená, značný počet dětí, mnoho obchodních zájmů, dvojí povolání, dlouhé cesty, také námořní, sklon k turistice, povolání, spojené s vodou.

 • Příznivé ozáření: úspěch, blahobyt, přízeň mocných žen, uznání, úspěch v obchodě a na veřejnosti, pomoc přátel, popularita, snadná kariéra.
 • Dobře ke Slunci: zaručený úspěch ve všem.
 • Dobře k Merkuru: rozum a moudrost.
 • Dobře k Jupiteru: vysoké pocty a sociální postavení.
 • Dobře k Uranu: mnoho snah, ale dosti nelogických.
 • Při poškození opak, nebezpečí na cestách, sklon k toulání .
 • Nepříznivě k Martu: škody v povolání, zaviněné nediskrétností.
 • Nepříznivě k Slunci: neštěstí v povolání, kolísavost jmění, tvrdá práce bez užitku a uznání.
 • Nepříznivě k Uranu: zvláštní zvyky, hloupé náhledy, porušení rovnováhy, mine se povoláním, náhlé ztráty ve spojení s veřejností.

 

Dům XI.

Velká rodina, mnoho známých, sebeovládání, pomoc od přátel a žen.

 • Při poškození: falešní a dotěrní přátelé, pozor na poškození pověsti skrze ně.

 

Dům XII.

Citlivost, zranitelnost, strach z lidí, ne však uzavřenost, chce více, než může vykonat, matka nízkého původu, mnoho cest, sklon k úskoku a podvodu.

 • Při dobrém ozáření: lze očekávat úspěch a postup, zvláště v teologii, filozofii, okultismu a v syntetickém studiu.
 • Při špatném ozáření: neklid, proměnlivost, tajné nepřátelství žen.
 • Nepříznivě k Jupiteru: neúspěch ve sporech.