12 pravidel

Dvanáct pravidel synastrie

Marion March

 

 1. Jednotlivé planety v horoskopu partnera mají různý dopad, takže  např. tam, kde je naše Slunce budeme ovlivňovat život partnera nejvíce, kde  je náš Mars tam mu budeme dodávat energii, kterou někteří lidé velice potřebují. V místě, kde je Jupiter bude stimulován vnitřní růst partnera, zatímco  Saturn bude zvyšovat zodpovědnost,kterou náš partner k nám pociťuje v určitém  úseku, avšak také nás v tomto úseku bude brzdit. Pozice Neptuna ukazuje, kde  můžeme druhou osobu nejsnadněji podvést, ale také oblast, kde si ji budeme  idealizovat. Pluto vyžaduje velmi pečlivé studium.

 2. Padá-li nějaká planeta do prázdného domu druhé osoby, pak nám  partner přináší něco nového, co jsme dříve neznali nebo nám umožní udělat  něco, co bychom bez jeho pomoci nedokázali.

 3. Vytváří-li se umístěním planet partnera v horoskopu druhé osoby  určitá velká konfigurace, tj. doplní-li se např. kvadratura na T-kvadratura, může  to znamenat, že partner je pro nás jistou výzvou. Ve vztahu se tak vytváří   jakási vzrušující atmosféra, kterou mají některé páry rády. Jde-li o Velký  kříž, pak je situace obtížnější a partneři spolu jen zřídka zůstávají. Velký  trigon není dobrý jak vypadá - partneři na vztahu nepracují a pociťují často  neoprávněné sebeuspokojení. Vytvoří-li se se společných planet YOD, nutí to  často jednoho partnera, aby se druhému přizpůsobil. Jestliže se YOD vytvoří  progresem planet, obyčejně se obtížný problém vyřeší. Avšak úhel 150  -  kvinkunx - je sám o sobě trochu zvláštní a není podobný jiným aspektům.  Nastane-li tento úhel mezi naší planetou a planetou partnera, často nám to  umožní, abychom se poučili sami o sobě.

 4. Postavení Slunce v domech je rovněž důležité. Lidé s Ascendentem  nebo Měsícem v Býku často přitahují partnery , kteří mají Slunce v druhém  domě. Máte-li Měsíc v devátém domě, budete možná přitahovat Střelce. Měsíc ve  Vodnáři přitahuje partnery se silným jedenáctým domem apod.

 5. Je dobře pečlivě sledovat jaké aspekty vytvářejí naše planety s planetami našeho partnera. Důležité jsou konjunkce, kvadratury a opozice.  Trigony a sextily pomáhají vyřešit určité osobní problémy, avšak nenaznačují  trvalý vztah. Používá se obvykle orbis pěti stupňů, avšak já obvykle vyhledávám nejpřesnější aspekt. Vytvářejí-li se aspekty mezi trans-saturnskými  planetami partnerů - obvykle jde o velký věkový rozdíl - pak je to velmi  důležité, je-li např. Pluto v konjunkci s Neptunem (jde o neobyčejně silný  svazek).

 6. Chybí-li v nativitě jedné osoby určitý živel, bude přitahována k tomu, kdo má tohoto živlu mnoho. Podobně, má-li jeden z partnerů neaspektovanou planetu, která je aspektována z horoskopu partnera, bude k němu přitahován. 

 7. Obvykle vyhledáváme partnery, kteří mají vlastnosti, naznačené  naším sedmým domem. Sedmý dům označuje jednak manželství, ale i smysluplný  vztah, kdy partneři spolu žijí a cítí za sebe vzájemnou odpovědnost. Sedmý  dům popisuje naše první manželství, devátý dům druhé a jedenáctý dům třetí. 

 8. Uran v sedmém domě neznamená nutně rozvod, ale znamená, že toužíme  po neobvyklém vztahu.

 9. Srovnáte-li horoskopy obou partnerů podle sestav, které popsal  Marc Admund Jones (miska, vědro, lokomotiva atd.), můžete dostat informace,  které jste nečekali, protože se často vytváří nový vzorec. To platí i  v kompozitních horoskopech, které mohou ukázat, jaká je budoucnost vztahu.

 10. Měsíční uzly jsou rovněž důležitými ukazateli ve vztahu. Vzestupný uzel vždy něco do vztahu přináší, dává ze sebe. Sestupný uzel  parazituje, chce brát.Často jsou tím vysvětleny jinak nevysvětlitelné vztahy.

 11. Aspekt mezi Sluncem a Měsícem znamená velmi pevný vztah. Aspekt  Venuše a Marse naznačuje sexuální přitažlivost, zatímco aspekty Venuše,  Marse a Urana se obvykle vyskytují ve vztazích, které dávají mnoho zábavy,  avšak nejsou trvalé. Nejpevněji drží vztahy pohromadě Saturn, dává nám poznat  realitu druhé osoby. V aspektu se Sluncem stabilizuje naše cíle, ale také  působí frustraci. V aspektu s Měsícem stabilizuje partnerovu osobnost.

 12. Velmi silné vztahy bývají založeny na aspektu mezi Ascendentem a  Sluncem nebo mezi vládci znamení, kde je Slunce a Ascendent. Konjunkce Slunce  obou partnerů znamená, že si vždy budou rozumět, ale budou se navzájem nudit.  Kvadratura bude nepochybně znamenat konflikt, avšak jakýkoli aspekt je lepší,  než žádný aspekt. Není dobře, obsahují-li horoskopy mnoho neptunských vazeb.  Planety s pomalým pohybem vždycky vítězí. Neexistují-li vazby mezi nativními  planetami, ale jen v direkcích, pak  vztah nevydrží. K trvalému vztahu je  velmi nutná aspektace nativních planet.

 

Neexistuje vztah, který by nemohl fungovat. Záleží pouze na tom, kolik  úsilí jsou partneři ochotni vyvinout. Varuji vždy jen ty dvojice, kde Mars  jednoho partnera je neharmonicky aspektován Plutem druhého - zvláště jde-li  o kvadratura nebo konjunkci. Takové vztahy jsou nejen konfliktní, ale mohou být  i nebezpečné. 

Zveřejněno v Konstelaci 2/1994