Holeček

V podstatě jde o to, že dva horoskopy umístíme přes sebe (jeden na vnější a druhý na vnitřní kruh) a zjišťujeme vzájemné vazby.

 1. Umístění prvků jednoho horoskopu v domech horoskopu druhého

 2. Vzájemné aspekty mezi hroty obou horoskopů

 3. Vzájemné aspekty mezi Sluncem, Lunou, planetami a hroty domů (hlavně Asc, MC, IC a DC) obou horoskopů.

Uvažovaný orbis při aspektech bývá menší než při výkladu radixu, zpravidla cca 3°. Ale není to neohebné pravidlo.

 

OBECNĚ

 • Slunce - Individualita, osobnost, dominance. Mužská nebo otcovská role.

 • Luna - Intelekt, vnímání, submisivita. Dětská role.

 • Merkur - Mysl, nervy, komunikace, informace. Role zprostředkovatele.

 • Venuše - Potěšení, estetika. Role mladé ženy.

 • Mars - Energie, akce. Mužská role

 • Jupiter - Vyšší city, mravní hodnoty. Role protektora.

 • Saturn - Ovládnutí, omezení, konkretizace. Role autority.   

 • Uran - Inspirativní poznávání. Role vyjímečnosti.

 • Neptun - Intuitivní vnímání, neosobní empatie. Role mystika.

 • Pluto - Vhled. Role transmutora.

 

Můžeme rozlišit aspekty mezi

 1. shodnými prvky a

 2. aspekty mezi prvky nestejnými.

Např. aspekty mezi Sluncem a Sluncem popisuje vztah obou individualit, vystupují jako partneři nebo soupeři. Vztah mezi Sluncem a Lunou druhého už spíše ukáže na vztah dominantního a submisivního charakteru (např. nadřízený-podřízený).

1) Aspekty mezi shodnými prvky jsou výkladově jednodušší. Role jsou do určité míry vyrovnané (ovšem musíme vyhodnotit ještě "sílu" uvažovaného prvku v daném radixu.

 • Slunce - Slunce: vztah dvou individualit je významný podle významnosti a kvality zjištěného aspektu

 • Luna - Luna: emocionální vztah

 • Merkur - Merkur: živá komunikace, schopnost spolu vyměňovat informace

 • Venuše - Venuše: vzájemná přitažlivost

 • Mars - Mars: možnost spolupráce, kolegové a bratři

 • Jupiter - Jupiter: hodnotové systémy (životní filosofie) spolu rezonují

 • Saturn - Saturn : vaše osudy se protínají spíše v oblasti povinností

 • ascendent - ascendent : blízké osoby

 

2) Aspekty mezi nestejnými prvky, mají rozdílný význam pro každou osobu.

několik příkladů

 • Neptun - Slunce, Luna, Venuše: nositel Neptunu přináší duchovní obohacení pro druhého

 • Jupiter - Venuše: nositel Jupitera je prostředníkem dobré karmy

 • Saturn - Jupiter: nositel Saturna bývá "starší" zkušenostmi nebo postavením, dobrý rádce

 • Saturn - Merkur: nositel Saturna "přibrzďuje" druhého, vede k větší soustředěnosti

 • Mars - Venuše: silná přitažlivost

 • Slunce - Merkur: komunikace vede k objasňování