X.

 

Vládce 10. domu v domě 1.:

 • Negativně: podrytí prestiže, narcisismus, přílišná nafoukanost, extrémní egoismus, překážky v kariéře spojené s nadutostí.

 • Pozitivně: samotář, který uskutečňuje původní cíle života, umí využít životní situace k osobním výhodám a aktivně k sobě přitahující pozornost. Neustálý růst, význačná síla, magnetický šarm osobnosti, popularita a vysoká prestiž.

Vše, co takový člověk v životě dosáhne, musí vydobýt vlastním úsilím. Čas od času může “jet na úkor druhých”, ale i tak musí ve výsledku vynaložit množství osobního úsilí na to, aby uspokojil potřeby svého ega. To může trvat docela dlouho, dosažení potřebuje velkou námahu. Takový člověk se může nacházet v centru společenské pozornosti, nerad jedná spoza kulis, spíše to bude populární režisér nebo producent. Nezřídka se tito lidé stávají známými politiky či herci. Vkládají maximum úsilí do toho, aby uspěli v kariéře a dosáhli maximálního možného výsledku. Nicméně by si měli být vědomi toho, že přílišný egocentrismus bude v budoucnu brzdou v jejich růstu. Charakterizují je vnitrní koncentrace, iniciativnost ve službě a podnikavost v osobních vztazích. Kariéra se rozvíjí bez zvláštních problémů, ale cenným se ukazuje jen to, co bylo dosaženo vlastním úsilím.

 

Vládce 10. domu v domě 2.:

 • Negativně: dobyvatelský instinkt, hromadění majetku jako cíl sám o sobě, což přivádí k množství materiálních ztrát a narušení dobře udržované pozice rovnováhy. Je možná ztráta autority kvůli přílišné lačnosti v podmínkách, kdy na to schází platforma.

 • Pozitivně: disponuje obrovskými zdroji k dosazení pragmatických cílu, k řešení hlavních problémů využívá materiální zdroje a finanční prostředky. Jedná s obrovským vynaložením síly a energie. Pomalu se dává do pohybu, ale ve výsledku dosahuje pevnou, nezvratitelnou materiální pozici a nachází majetek a prestiž.

Je možné, že takovému člověku se podaří sladit kariéru s vyděláváním si prostředků na život. Výdělek závisí od využití planetární energie. Hlavním je naučit se využití možností s maximální výhodou pro sebe. Schopnosti a systém hodnot hrají vážnou úlohu ve výběru profese. Takoví se vždy snaží o velký Výdělek, tak aby žili v pohodlí a nemuseli se příliš zabývat vlastní prací. Peníze jsou pro ně velmi důležité jako ukazatel důvěry v sebe samotných. Celý život se takoví lidé snaží vyznat se ve své vlastní psychice, kvůli čemuž se často stávají oběťmi drog či alkoholu. 

 

Vládce 10 domu v domě 3.:

 • Negativně: rodinní příslušníci se ukazují být překážkou na pouti k dosažení cíle, je možný úpadek prestiže na služebních cestách a povrchních kontaktech s téměř neznámými lidmi.

 • Pozitivně: upevnění prestiže v kontaktech s publikem, ochrana rodinných příslušníku, úspěšné služební cesty, směrování k cíli se odehrává za podpory rodiny. Takoví lidé mají dobré styky s publikem. Efektivní zvládnutí a zpracování informací jim pomáhají dosáhnout svých cílu.

Kariéra je svázána se společenskými kontakty s lidmi, neboť takový člověk pociťuje hlubokou potřebu sebevyjádření. To platí nejen pro herce, kteří vkládají svoje myšlenky a pocity do tvořených obrazů, ale pro všechny, který chtějí nebo potřebují ve své profesionální činnosti předávat své myšlenky ostatním. Kariéra může výrazně záviset na rodinném příslušníkovi nebo může být spojená s jeho činnostmi. Profesionální počiny jsou úspěšné jen při dostatečném poctu blízkých cest. Nezřídka takoví lidé se stávají odchodními či reklamními agenty, jindy zase manekýny či kurýry.   

 

Vládce 10. domu v domě 4.:

 • Negativně: překážky pro rozvoj sebe sama v rodné vlasti, nepřátelé v blízkém okolí, nemožnost dostat se z úzkého okruhu známých na široký prostor. Překážky v ezoterické praxi.

 • Pozitivně: upevnění autority a prestiže v rodné vlasti, zabývání se psychologií, ezoterikou, historií a archeologií.  

Často se takoví lidé stávají spisovateli, efektivně vykonávají jakoukoliv práci, kterou je možno vykonávat doma. Nezřídka je kariéra takových lidé spojena s nemovitostmi či katastrální prací, se zemědělským hospodářstvím nebo geologií. Často takoví lidé pracují s rodiči, nebo pokračují v jimi započaté práci. V kariéře se musí nutně projevit láska či pocit povinnosti ve vztahu k vlastní zemi.

 

Vládce 10. domu v domě 5.:

 • Negativně: rozptýlení tvůrčích sil, vynaložení času a energie na zábavy a potěšení, množství rozčarování, nemožnost kompenzovat ztracený čas. Překážky k tvůrčímu rozvíjení ze strany milovaných, tendence k bezmyšlenkovitému se zamilování a bezcílným hrám.

 • Pozitivně: ukazuje na tvůrčí, brilantní a svobodomyslnou povahu, přispívá k rozvíjení talentu a tvůrčímu využití možností růstu. Ve své činnosti je člověk liberální a nezávislý, nerad se podřizuje vedení, nenechává se svazovat normami a služebními postupy. Je překrásným příkladem pro své vlastní děti, kteří ochotně rozvíjejí jeho vlastní dílo.

Aspekt uzpůsobuje ke kariéře v oblasti divadla a kina. Tvůrčí schopnosti se úspěšně rozvíjejí v průběhu kariérního růstu. Člověk sám o sobě možná nedosáhne slávy, ale mohou to za něj udělat jeho děti, kterým bude aktivně pomáhat v kariérním postupu. S aspektem se často střetáváme u matek hercu. 

 

Vládce 10. domu v domě 6.:

 • Negativně: přetížení a zahlcení prací a pocitem dluhu. Pocit neustálé “svázanosti rukou”, nemožnost pozdvihnout se na vyšší pozice, chronická absence oddychu, omezení v plánech a ambicích. Neustálé zkoušky, chybení ambicí a sklon k lokajství a posluhování.

 • Pozitivně: umění jít beze spěchu k cíli, trpělivě omezuje své vlastní ambice. Takový člověk je velký stratég, je schopen manévrovat ze strategických důvodu, díky čemuž se neústupně vyzdvihuje ze stupínku na stupen (čím tišeji se budeš pohybovat, tím dál se dostaneš). Je to dobré pro chemiky, doktory, technology, nebo pro ty co se zabývají ručními pracemi.

Základní práce se vždy stane hlavním profesionální náplní života. Takový člověk si může zpočátku vydělávat jako účetní, který vede účet platby za byty, a po absolvování vzdělávacích kurzů a zkoušek se může stát prvotřídním financiérem. Jsou to lidé velmi prácemilovní a schopní, nikdy nezůstávají na dosaženém, ale nahoru se dostávají pomalu, snaží se upevnit na jakékoliv nové dosažené úrovni. Nezřídka se zabývají oblastí veřejné výživy, sledují dodržování hygieny, nebo pracují v systému ochrany zdraví. Jindy se tito lidé nehoní za kariérou, ale žijí tím, že nabízí svou pomoc druhým. Jsou velice zodpovědní, starostliví a přívětiví.

 

Vládce 10. domu v domě 7.:

 • Negativně: překážky v kariéře ze strany autorit, vyhnání ze stálého pracovního místa se skandálem. Mnohé v životě takových lidí je na očích jiných a je aktivně diskutováno okolními lidmi. Jejich tajemství jsou vždy odhalena a tajné stránky jejich života se zjevují druhým. Jsou pověstní tím, ze pohoršují pořádek. Manželství může zabránit dosazení cíle v kariéře, protože je doprovázeno konflikty, skandály a soudními procesy.

 • Pozitivně: pro uskutečnění přání jsou nezbytné neustálé kontakty s lidmi, práce s publikem a spojení s obecenstvem. Tito lidé jsou velmi populární a žijí pod drobnohledem (herci, právníci, političtí činitelé). Všechno vrací ostatním a uznale přijímají vděčnost ostatních, která k nim přichází s proudem pozornosti. Harmonické vztahy se životním partnerem napomáhají k profesionálním úspěchům.

Kariéra má jasně vyjádřenou veřejnou povahu, nebo je určována těsným vztahem s partnerem. Životní partner hraje výraznou úlohu v kariéře. Práce je svázána s neustálými kontakty s rozličnými lidmi, kteří se posléze ukazují kolegy či kumpány a nemálo pomohou ve služebním postupu.

 

Vládce 10. domu v domě 8.:

 • Negativně: těžké překážky a nebezpečí na pouti za dosazením cíle, neustálé údery do slabých a bolavých míst, nemožnost dosáhnout vysokého postavení kvůli ranám osudu. Úspěch “protéká mezi prsty”.

 • Pozitivně: dosazení cíle se uskutečňuje kvůli drzosti a schopnosti riskovat v nebezpečných situacích. Je zde sklon ke strmému postupu v extrémních podmínkách a smělému řešení problému. Aspekt nacházíme u těch, co rádi riskují u dosazení cílu, a také u psychologů a ezoteriků.

Takový člověk využívá podporu ze strany partneru a společnosti, zejména pokud jeho aktivita má veřejný charakter. Pozice je příznivá pro ty, kdo potřebují podporu širokého publika a společnosti jako celku. Dramatik pobírá finanční pomoc, herec si vybojuje náklonnost producenta a politik pobírá peníze za provedení předvolební kampaně a sbírky hlasu voličů. Mnohé v kariéře závisí od vrozené sexuálnosti takového člověka. Často si nemusí vydělávat na živobytí sám, může věnovat svoji existenci humanitárním aktivitám a partner má dost peněz pro oba. Životní partner může nechat po smrti nemalé dědictví, které ho vynese na vysoké společenské postavení.

 

Vládce 10. domu v domě 9.:

 • Negativně: obtížnosti s úspěchy daleko od domova, daleké cesty a dálné konexe zabraňují kariéře, možná je absence osobního bydliště.

 • Pozitivně: je to aspekt dobrý pro lídra, pedagoga a náboženského činitele. Možnost dosazení cíle daleko od místa bydliště. Dobrá kariéra za hranicí. Možnost rozšíření vlivu. Aktivně inspiruje ostatní, vlivem čehož dávají přednost orientaci na jeho myšlenky a názory.

Vnitrní potřeby osobnosti takového člověka se uplatňují v jeho chápání života. Ať pracuje kdekoliv, není schopen jít na kompromis, pokud se mluví o myšlenkách či ideálech. Může se stát misionářem, vedoucím zajímavý, ale spartánský život. Pokud je třeba, může přesvědčit každého o správnosti svých názoru. Důležitým tématem života takového člověka jsou cesty, a proto se snaží vybrat si kariéru svázanou s nimi, například práci v cestovní agentuře. Není vyloučena vojenská kariéra a život svázaný s letectvím. Často se tento aspekt nachází v kartách učitelů libovolné úrovně, od univerzitních profesorů po vedoucí různých kurzu. Nezřídka takový člověk může prodloužit svoji kariéru v oblasti, kterou se zabýval dříve, a dosáhnout v ní jasného úspěchu. Aspekt je příznivý pro vydavatelskou činnost.

 

Vládce 10. domu v 10. domě:

 • Negativně: stálá bitva s konzervatismem, nemožnost dostat se na vrchol, odklon od domova a od tradic, konflikty s rodiči a nezdravé odtržení se od předků.

 • Pozitivně: časné uvědomení si cíle a možnost dosáhnou syntézy prostředků a toužebných úspěchů. Neúnavný pracovník, v dosazení postavených cílu směřující k absolutní nezávislosti. Nemají na něj vliv žádné postranní faktory, je těžké ho čímkoliv svést z cesty, jedná kompetentně, jasně a cílevědomě.

Celý svůj život se zabývá tím, že dokazuje sobě i druhým, že představuje něco a že je na něj možné se spolehnout. Snaží se demonstrovat to, že pokud bude chtít a bude mu to zapotřebí, pak se mu bezpodmínečně dostane úspěchu. Je důležité, aby tato snaha vycházela z vnitřních potřeb, svázaných s jeho životem, které jej činí odlišným od všech. Není vyloučeno, že kariéra se bude rozvíjet díky radám rodičů a jejich pomoci. Může být dítětem ve stopách rodičů - profesionálů, přijímajícím jako dědictví rodinnou firmu. Nezřídka se takový člověk zabývá tím, že dokazuje svým rodičům, že i bez nich může uspět. Je možné, že dojde k rozvodu rodičů, při kterém připadne péče matce a syn se bude snažit jí dokázat, že se o rodinu dokáže postarat lépe než otec.

 

Vládce 10. domu v domě 11.:

 • Negativně: narušení plánů a projektů, nevěra přátel, věčně prohrávající dobrodruh, neadekvátnost okolí.

 • Pozitivně: díky šikovnému využití faktoru překvapení tento člověk posílí svou kariéru, využívaje ve svůj prospěch vše co druzí nechápou. Překvapujícím a zvláštním způsobem přichází k autoritě. Excentrický dobrodruh, obratně využívá protekce a ochrany. Neformální lídr, který šikovně přitahuje k řešení svých problémů přátelství a kolektivní svazky. Plány a projekty jsou dlouhodobé a předbíhají svůj čas.

Kariéra a společenské postavení jsou orientovány na skupinu, kolektiv a organizaci a významně na nich závisí. Nezřídka se jména takových lidé neztrácí z novin ve spojení se společenskými problémy. Udělají celou svou kariéru díky náležitosti k určité organizaci. Dávají přednost práci ve stabilních systémech, zejména ve státních úřadech, mohou se účastnit společné práce jakékoliv skupiny lidí, například ve velkém koncernu či syndikátu. Ohromnou úlohu v profesionálním životě hrají přátelé a druzi. Takový člověk pracuje s jakýmkoliv z nich, nebo přijímá jejich podporu. Tito lidé mají příjemný zevnějšek a otevřený charakter. Mají mnoho přátel a známých, na kterých silně působí svou energickou práceschopností a cílevědomostí.

 

Vládce 10. domu v domě 12.:

 • Negativně: tajné překážky v dosazení cílů, intriky tajných nepřátel, neustálá bitva s opravdovými a imaginárními protivníky. Neustále je třeba bojovat se spoustou drobností, vždy se něco vmísí a překáží, jakoby podrývá síly.

 • Pozitivně: tajný neformální lídr, který úspěšně realizuje skrytou moc. Je tajně známý v úzkých kruzích a umí vládnout mnohým spoza kulis. Lídr, poznamenaný vlivem magie, mystiky a okultismu. Značná část profesionální činnosti se odehrává jakoby za kulisami a zůstává mimo sféru pozornosti mnohých lidí (režiséři, producenti, majitelé šoubyznysu). Možnost zaujetí medicínou, pedagogikou, není vyloučena práce ve věznici jako ochranka či psycholéčba. Aspekt je charakteristický pro spisovatele, protože většina z nich pracuje o samotě, za zavřenými dveřmi.

Takový člověk nikdy nejedná přímo, ale působí za zády toho, kdo má vnější moc. Dává rady a formuluje řešení, nicméně, málokdy jeho vidět na proscéniu. Tito lidé vedou skromný a osamocený způsob života, je možné, že i konspirační, pokud se jedná o agenty tajných služeb. Při správném využití energie se takovému člověku dříve či později podaří sledovat opravdové potřeby vlastního já.